아리재캠퍼스ArizeCampus – Co-working Space / 코워킹 스페이스 / 공유 오피스 아리제캠퍼스

아리제캠퍼스는 베트남 호치민 기업 운영에 필요한 토탈 솔루션으로 지원하는 공유오피스. 우리는 당신의 무한한 성장을 위해 일하는 곳, 환경, 서비스를 맞춤 지원합니다. Văn phòng phát triển chung. Chúng tôi hỗ trợ cung cấp môi trường, không gian và các dịch vụ để góp phần phát triển đến

ARIZE Campus

CÔNG TY CHÚNG TÔI XUẤT PHÁT TỪ DOANH NGHIỆP START-UP VỚI LĨNH VỰC SẢN XUẤT VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VỀ
TIPS (Tech Incubator Program ang Startup Korea) ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ MỘT DOANH NGHIỆP VENTURE TỪ KOSDAQ (Korean Securities Dealers Automated Quotation).
HIỆN TẠI ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ TĂNG TỐC KHỞI NGHIỆP CHO CÁC DOANH NGHIỆP START-UP.

THÚC ĐẨY GIÁ TRỊ QUAN
 • Together

  Chúng ta có thể phát triển trong sự
  hợp tác và sự thấu hiểu

 • Support

  Chúng tôi cung cấp các dịch vụ để
  hỗ trợ việc phát triển doanh nghiệp

 • Grateful

  Chúng tôi cố gắng hết mình trong công việc
  và biết ơn trong mối quan hệ

Community Manager

Không chỉ cung cấp dịch vụ thuê không gian mà chúng tôi luôn luôn ủng hộ tất cả các thành viên .

Các Community Manager thuộc ARIZE campus là một tài nguyên quan trọng với vai trò vận hành các hoạt động đa dạng đầy sức sống tại không gian CAMPUS.
Các Community Manager kiểm tra các khu vực về tình hình dọn dẹp hoặc trang bị và tiếp xúc với thành viên
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình các thành viên sử dụng không gian
Các Community Manager tư vấn và đưa ra phương án phù hợp cho khách hàng có ý định thuê văn phòng làm việc
Các Community Manager vừa tư vấn cho các doanh nghiệp và vừa tổ chức sự kiện với mục địch cầu nối cho các thành viên trao đổi thông tin dễ dàng

GLOBAL CO-WORKING SPACE NETWORK

Các thành viên ARIZE CAMPUS có thể sử dụng dịch vụ các không gian tự do
và không gian nghỉ ngơi trong thời gian công tác lâu dài.

GLOBAL CO-WORKING SPACE Home Page
SEAM OFFICE www.seamoffice.kr
WORK & ALL www.worknall.com
CENTAP www.centap.kr
ARA Technology www.araincubating.com